Novinky

DIGITALIZACE V KALÍRNĚ

Pokračujeme v modernizaci vybavení naší laboratoře a kontroly kvality. Pořídili jsme nejmodernější měřící přístroje od společnosti ATM Qness, resp. jejího českého zastoupení Metalco Testing.

Naše technologické zázemí rozšířily tvrdoměr Rockwell Qness 150 R a mikrotvrdoměr Qness 10 CHD Master +. Přístroje jsou plně datově integrované s naším specializovaným ERP díky automatickému modulu pro autonomní oboustrannou komunikaci. Data o testovaných vzorcích a požadovaných hodnotách jsou automaticky importována do řídících systémů tvrdoměrů a výsledky měření se načítají zpět do technologické průvodky zpracovávaných dílů.

Pořízení HRC tvrdoměru a mikrotvrdoměru bylo spolufinancováno z OP PIK

Digitální transformace společnosti

Cílem projektu je zefektivnění řízení firmy na základě využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat, dále pak zkvalitnění výstupních a mezioperačních kontrol, rozšíření výrobních kapacit a s tím související posílení konkurenceschopnosti.