Služby

Vytvrzování celkové

Procesy tepelného zpracování, které mění mechanické vlastnosti celého dílu. Zvýšení tvrdosti se typicky dosahuje ohřevem materiálu na austenizační teplotu 790-1200°C s následným rychlým zchlazením (kalením) a popouštěním.

Vytvrzování vrstev

Metody chemicko-tepelného zpracování, jejichž účelem je vytvoření tvrdé povrchové vrstvy, odolné proti opotřebení při zachování přiměřené tvárnosti a odolnosti proti nárazu vevnitř dílu.

Cílené vytvrzování

Cílené vytvrzování pomocí indukčního ohřevu využívá k ohřevu povrchu dílu střídavý elektrický proud. Zahřátá část je rychle zchlazena a tím je zvýšena tvrdost vybrané oblasti.

Žíhání

Různé způsoby žíhání snižují tvrdost, a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury či jinak zlepšují parametry polotovaru. Jedná se o různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.

Další služby

Naše společnost nabízí poradenskou činnost v oblasti použití materiálů a jejich tepelného zpracování a pokročilé analytické metody na nejmodernějších přístrojích.

Procesy po vytvrzování

Po vytvrzování díly procházejí dalšími tepelnými a mechanickými procesy.

TZ neželezných kovů

Nabízíme tepelné zpracování neželezných kovů, resp. jejich slitin. V této oblasti poskytujeme zejména žíhání a vytvrzování hliníkových materiálů.