Služby

Kalení polymerem

Popis

K ohřevu ocelové (tedy elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud. Tím se v dílu vlivem střídavého magnetického pole indukují vířivé proudy, čímž dochází k ohřevu polotovaru.

Po rychlém ohřevu je ocelová součást rychle zchlazena sprchou. Výsledkem je tvrdý povrch.

Zařízení se skládá zejména z (i) pracovního prostoru s induktorem, (ii) generátoru, který zajišťuje tvorbu střídavého elektrického proudu, a (iii) výkonné sprchy, jejímž úkolem je rychlé zchlazení (zakalení) ohřáté součásti.

Zajímavost: Čím vyšší je kmitočet indukovaného proudu, tím menší je hloubka vytvrzené vrstvy zpracovávaného předmětu. Na našem zařízení lze při kmitočtu 300 kHz dosáhnout vrstvy do 2,5 mm.

Fotky

Parametry

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi ke kalení polymerem

  Kalení polymerem se využívá po zahřátí součásti prostřednictvím elektrického proudu.
  Kalení polymerem vytváří tvrdý povrch.

  K ohřevu ocelové (elektricky vodivé) součásti se využívá elektromagnetická indukce. Tento proces vzniká, vložíme-li elektricky vodivý materiál dovnitř induktoru (cívky), jehož vinutím protéká střídavý elektrický proud.

  Tím se v dílu vlivem střídavého magnetického pole indukují vířivé proudy, čímž dochází k ohřevu polotovaru.

  Po rychlém ohřevu je ocelová součást rychle zchlazena sprchou.

  Kalení oceli je tepelné zpracování a následné prudké ochlazení oceli, které zvyšuje její tvrdost a tím rozšiřuje možnosti jejího využití.
  Kalení zvyšuje tvrdost oceli.
  Bainitické kalení, vakuové kalení, kalení do vody, kalení do oleje, kalení do soli, kalení polymerem.