Služby

Popouštění

Popis

Popouštění je další stupeň tepelného zpracování oceli, který následuje po zmrazování nebo ve většině případů přímo po kalení. Je to proces spočívající v ohřevu martenzitické struktury na teploty nižší než je teplota A1, výdrži na této teplotě po určitou dobu a poté v ochlazení na teplotu okolí. Účelem popouštění je zvýšení houževnatosti struktury a snížení vnitřního pnutí vzniklého při kalení.

Rozlišuje se nízkoteplotní popouštění, nazývané též napouštění nebo popouštění na barvu, jež je ohřev oceli na teploty do cca 350°C, a vysokoteplotní popouštění, tzv. zušlechťování, které je definováno jako ohřev na teploty nad cca 400°C.

Minimální doba výdrže na popouštěcí teplotě je závislá na velikosti součásti a obecně by neměla být nižší než 2 hodiny. Počet procesů popouštění bývá v závislosti na typu oceli různý. Nelegované a nízkolegované oceli se zpravidla popouští pouze jednou. Středně a vysokolegované oceli a některé nástrojové oceli obvykle 2x až 3x. Speciálním případem jsou nástrojové rychlořezné oceli legované Co, které se popouštějí čtyřikrát. V případě vícenásobného popouštění se teplota druhého, resp. posledního popouštění volí o 10 - 20°C nižší než teplota předchozího popouštění.

K popouštění se v praxi používají jednoduché vzduchové pece bez ochranné atmosféry, pece s ochrannou atmosférou N a také pece vakuové.
Zajímavost: Pro některé legované oceli je typické, že při kalení z vyšších teplot a následném popouštění na teploty nad 500°C se v určitém intervalu teplot jejich tvrdost a pevnost nesnižuje, ale naopak zvyšuje do určitého maxima a poté opět klesá. Tato tvrdost může být vyšší než tvrdost přímo po kalení (tzv. prvotní - primární tvrdost) a označuje se jako druhá - sekundární tvrdost. Je to způsobeno precipitací speciálních karbidů legur v oceli (např. V, Mo) a také rozpadem části zbytkového austenitu. Toto tzv. kalení a popouštění na sekundární tvrdost se využívá mj. tam, kde se oceli po tepelném zpracování povlakují vrstvami TiN nebo nitridují. Pokud nedojde k překročení teploty popouštění, sekundární tvrdost ocelí pracujících při vysokých teplotách neklesá.

Fotky

Parametry