Služby

Kapilární pájení ve vakuu

Popis

Pájení je v mnohých aplikacích efektivním způsobem spojování součástí. Spojování probíhá roztaveným pomocným materiálem, tj. pájkou, která má nižší teplotu tavení než spojované díly.

Nejdokonalejší způsob je pájení ve vysokém vakuu. Je použitelný jen pro tvrdé pájení (tedy s teplotami nad 400°C) různých kovů s vyšší teplotou tání. Roztavená pájka (v našem případě např. měděný drátek) působením povrchového napětí zatéká do spáry mezi spojovanými součástkami. Dosahuje se tím dokonale těsného a mechanicky pevného spojení.

Pro tvrdé, tzv. kapilární pájení ve vakuu nejsou zapotřebí žádná tavidla, protože potřebné čistoty styčných ploch se dosáhne ve vysokém vakuu odpařením nečistot vysokou teplotou.

Fotky