Služby

Bainitické kalení

Popis

Bainitem se nazývá nelamelární směs feritu a cementitu, která se tvoří při kalení v rozmezí teplot přibližně 250 - 550°C. Prvně ji popsal v roce 1934 američan Edgar C. Bain. Kalení na bainit, nebo též izotermické kalení, spočívá v rychlém ochlazení oceli z oblasti austenitu na teplotu, kdy nevzniká ani perlit, ani martenzit, následované dostatečnou výdrží na této teplotě a poté rychlé dochlazení na teplotu okolí. Čím vyšší je teplota výdrže, tím měkčí a houževnatější je výsledná bainitická struktura. Tato struktura se z hlediska mechanických vlastností nachází mezi strukturou perlitu a martenzitu. Martenzit vykazuje největší tvrdost a křehkost, perlit naopak tvrdost a křehkost nejmenší.

Bainitické kalení se používá zejména u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Své místo nachází všude tam, kde vzhledem k výsledné struktuře se vyžaduje jak dostatečná pevnost a tvrdost, tak houževnatost.

Zajímavost: Bainitická struktura se po kalení běžně nepopouští. K popouštění dochází pouze tehdy, pokud po kalení a ochlazení na konstantní teplotě vznikla struktura tvrdší, než bylo požadováno. V tomto případě popouštěcí teplota musí být vyšší, než byla teplota ochlazování. Popouštění se v tomto případě považuje za operaci opravnou.

Fotky

Parametry

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi k bainitickému kalení

  Bainitické kalení je metoda ohřátí a následného zchlazení materiálu, kterou poprvé popsal v roce 1934 američan Edgar C. Bain. Používá se pro uhlíkové a nízkolegované oceli.
  Bainitické kalení slouží k získání dostatečné pevnosti, tvrdosti a houževnatosti. Čím vyšší je teplota výdrže, tím měkčí a houževnatější je výsledná bainitická struktura.
  Bainitické kalení je nelamelární směs feritu a cementitu, která se tvoří při kalení v rozmezí teplot cca 250-550 °C. Kalení na bainit nazýváme také izotermické kalení a spočívá v rychlém ochlazení oceli z oblasti austenitu na teplotu, kdy vzniká struktura mezi perlitem a martenzitem. Následně ocel zůstává dostatečně dlouho na této teplotě a pak se dochlazuje na teplotu okolí.
  Kalení oceli je tepelné zpracování a následné prudké ochlazení oceli, které zvyšuje její tvrdost a tím rozšiřuje možnosti jejího využití.
  Kalení zvyšuje tvrdost oceli.
  Bainitické kalení, vakuové kalení, kalení do vody, kalení do oleje, kalení do soli, kalení polymerem.