Služby

Zušlechťování

Popis

Zušlechťování je kombinace kalení na martenzit a vysokoteplotního popouštění, přičemž vysokoteplotním popouštěním se rozumí popouštění na teploty od cca 400°C do 650°C. Cílem zušlechťování je dosažení optimálního poměru mezi pevností a houževnatostí oceli.

Požadované mechanické vlastnosti po zakalení je možné získat různou kombinací popouštěcích teplot a časů výdrže na této teplotě, přičemž platí, že při delší době a nižší teplotě lze dosáhnout stejné pevnosti jako při vyšší teplotě a kratší době. Nevhodná kombinace popouštěcí teploty a doby popouštění však může způsobit zvýšenou křehkost oceli, prestože hodnoty meze pevnosti a tvrdosti jsou vyhovující. Tento jev se nazývá popouštěcí křehkost a rozlišuje se popouštěcí křehkost nízkoteplotní a vysokoteplotní.

Zajímavost: V technické praxi lze procesem zušlechťování dosáhnout toho, že z jedné oceli o stejném chemickém složení je možné získat výrobky s celou řadou mechanických vlastností. Běžně se zušlechťují oceli např. 12050, 14220, 15142 nebo 15230.

Fotky

Parametry

ipsen66

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi ke zušlechtování oceli

  Zušlechťování je kombinací kalení na martenzit a vysokoteplotního popouštění.
  Cílem zušlechťování je dosažení optimálního poměru mezi pevností a houževnatostí oceli.

  Principem zušlechťování je zahřátí materiálů na vysoké teploty od cca 400 °C do 650 °C.

  Požadované mechanické vlastnosti po zakalení je možné získat různou kombinací popouštěcích teplot a časů výdrže na této teplotě, přičemž platí, že při delší době a nižší teplotě lze dosáhnout stejné pevnosti jako při vyšší teplotě a kratší době.