Služby

Magnetizační žíhání

Popis

Účelem je odstranění zbytkového magnetismu po opakovaném magnetování. Slouží také jako obrana proti zvýšení zbytkového magnetismu při náhodném zmagnetování magnetickým polem jak stejnosměrným tak střídavým.

Provádíme ve vakuu pomalým ohřevem na teplotu 750-830°C, výdrží na této teplotě 2-3 hodiny a následným pomalým chladnutím.
Zajímavost: Po žíhání se provádí měření tzv. koercitivní síly Hc [A m-1]. Zjednodušeně se dá říci, že to je síla, která zabraňuje změnám magnetizace materiálu.

Fotky

Parametry

Další informace

 • Faq:

  Otázky a odpovědi k magnetizačnímu žíhání

  Magnetické žíhání je pomalý ohřev materiálu ve vakuu a následné pomalé chladnutí. Účelem magnetizačního žíhání je odstranění zbytkového magnetismu po opakovaném magnetování.
  Magnetizační žíhání slouží jako obrana proti zvýšení zbytkového magnetismu při náhodném zmagnetování magnetickým polem, jak stejnosměrným, tak střídavým.
  Magnetizační žíhání provádíme ve vakuu pomalým ohřevem na teplotu 750-830 °C, výdrží na této teplotě 2-3 hodiny a následným pomalým chladnutím.
  Žíhání jsou různé kombinace ohřevu, výdrže a rychlosti chlazení.
  Různé způsoby žíhání snižují tvrdost a tím usnadňují obrábění, zlepšují rovnoměrnost struktury, odstraňuje vnitřní pnutí či jinak zlepšují parametry polotovaru.
  Magnetizační žíhání, žíhání na měkko, normalizační žíhání, žíhání na snížení pnutí, rozpouštěcí žíhání, sferoidizační žíhání, izotermické žíhání.