Služby

Odmašťování

Popis

Odmašťování (praní) je proces, při kterém se z ocelových výrobků odstraňuje nejen mastnota, ale i další nečistoty, které by mohly negativně ovlivnit průběh tepelného zpracování. Odmašťování (praní) nachází své místo ve dvou stupních tepelného zpracování. V prvním případě předchází procesům chemicko-tepelného zpracování (cementace, nitridace, nitrocementace, karbonitridace) a tepelným zpracováním ve vakuových a vakuovatelných pecích (kalení, popouštění, žíhání). Ve druhém případě jako mezioperace po kalení do oleje před následným popouštěním.

V praxi se lze setkat s různými technologiemi odmašťování. Lze odmašťovat ručně, ponorem, postřikem, tlakově (systém WAP) či ultrazvukem. Rozsah teplot bývá nejčastěji od 40 do 80°C. Z prostředků se používají čím dál tím více odmašťovadla na bázi odbouratelných tenzidů, tj. povrchově aktivních látek. Jedná se o sloučeniny snižující povrchové napětí v kapalinách, zejména ve vodě.

Aby byla zaručena kvalita praní před TZ, máme v naší kalírně k dispozici čtyři moderní pračky od firmy SUMMA. Používané přípravky značky Star jsou přímo určené pro daný druh odmašťování tak, aby neovlivnily výsledky tepelného zpracování. V pračce určené k odmašťování dílů po kalení do oleje se přidává pasivátor (inhibitor koroze), který poskytuje ocelovým dílům protikorozní ochranu.

Kvalita pracích a oplachových lázní je pravidelně kontrolována.

 

Zajímavost: Za jeden z nejúčinnějších odmašťovacích a čisticích prostředků je považován tetrachlorethylen (často nazýván také jako perchlorethylen, perchlór či PCE). Jedná se o bezbarvou nehořlavou kapalinu s nasládlou vůní a bodem varu cca 121°C. Je však vysoce zdraví škodlivý (podezření na karcinogenní účinky) a nebezpečný pro životní prostředí (toxický pro vodní organismy).

Fotky

Parametry