Služby

Měření rovinnosti

Popis

Definice rovinnosti: Plocha je považována za rovinnou v daném rozsahu měření, když všechny její body leží mezi dvěma rovinami vzájemně vzdálenými o určenou hodnotu a rovnoběžnými s hlavním směrem plochy.

Kontrolu rovinnosti (přímosti) provádíme pomocí příměrné desky, kontrolního dílenského pravítka, nožového pravítka nebo úchylkoměru.

Měření rovinnosti (přímosti) a kruhovitosti provádíme pomocí 3D – ramena CIMCORE Arm a vyhodnocovacího programu Delcam Power INSPECT.

Zajímavost: Pokud zákazník neudává požadavek pro rovinnost (přímost), jsou desky a podobné tvarové díly rovnány na 0,20 až 0,25 mm.

Fotky