Služby

Kalící lis

Popis

Kalení do lisu se od ostatních metod odlišuje v tom, že součást je po výdrži na teplotě kalení rychle přenesena pod lis, kde je mechanickou silou stlačena a uchována do jejího vychladnutí. Přenesení musí být provedeno co nejrychleji, aby nedošlo k výraznému poklesu teploty součásti, a tím k jejímu nedostatečnému zakalení pod lisem. Nepoužívá se chladícího média, součást chladne na klidném vzduchu, popř. se ochladí proudem stlačeného vzduchu.

Kalící lis nachází své uplatnění zejména při kalení slabostěnných menších součástí do cca 10mm síly stěny (desky, lišty, plechy), u  kterých by došlo během konvenčního kalení do chladícího média (sůl, olej, voda) k nezanedbatelné ztrátě rovinnosti.

Zajímavost: Během tepelného zpracování dochází v důsledku přeměn struktur v oceli (perlit na austenit, austenit na martenzit) k objemovým změnám součástí, které vedou ve větší či menší míře k jejich deformaci a v krajním případě mohou vést až k jejich lomu. Deformace lze omezit mnoha způsoby, zabránit jim však úplně nelze. Jednou z možností je kalení do lisu. Pro jiné díly, např. díly kruhového průřezu je nutné zvolit pro minimalizaci deformací nejoptimálnější podmínky kalení (medium, teplota kalení, umístění ve vsázce). V případě, že k netolerovaným deformacím dojde, po kalení následuje operace rovnání (poklepem, pod lisem apod.).

Fotky

Parametry

Další informace

  • Faq:

    Otázky a odpovědi ke kalení

    Kalení oceli je tepelné zpracování a následné prudké ochlazení oceli, které zvyšuje její tvrdost a tím rozšiřuje možnosti jejího využití.
    Kalení zvyšuje tvrdost oceli.
    Bainitické kalení, vakuové kalení, kalení do vody, kalení do oleje, kalení do soli, kalení polymerem.